Training

Zie hieronder bij "Inschrijven". Ook op aanvraag in-company

4 dagen (2 + 1 + 1)

Vanaf december 2024

Leidinggeven: het lef om het simpel te houden

Wat als leidinggeven eenvoudiger zou blijken dan het op het eerste zicht lijkt? Wat als je zou mogen vertrouwen op je eigen reflexen en buikgevoel? Kunnen we leidinggeven terugbrengen tot wat het in essentie is? Iets heel gewoons, toegankelijk voor iedereen én pragmatisch.

We onderzoeken hoe je als leidinggevende doelgericht én vanuit eenvoud kan handelen. Met eenvoudige maar krachtige rollen en vaardigheden die je als leidinggevende helpen om je taak te vervullen, ongeacht de huidige economische toestand of de context van jouw organisatie. Rollen en vaardigheden die gestoeld zijn op wie jij bent als leidinggevende, en jou daardoor ook letterlijk op het lijf zijn geschreven. Hoe kan je als leidinggevende het lef aan de dag leggen om het simpel te houden? Leiden met lef!

Doelgroep

Deze training biedt een stevig gefundeerde aanpak voor startende leidinggevenden, maar is evengoed een inspiratiebron voor CEO’s, directies of doorwinterde ondernemers.

Om maximaal te garanderen dat je in de tussentijd kan oefenen, raden we je aan om deze training te volgen als je minstens één of meerdere mensen aanstuurt. Dat kan binnen een professionele context, maar evengoed binnen een sportclub of vereniging. Op die manier kan deze training zinvol zijn voor iedereen die een leidinggevende rol opneemt. Leidinggeven komt veel meer voor dan je op het eerste gezicht zou denken!

Aanpak

Leidinggeven gaat over het lef om het simpel te houden. Durven terug te vallen op je eigen authenticiteit, ook als dat betekent dat je je heel kwetsbaar opstelt. Durven kiezen voor krachtige eenvoud, zelfs als het complex lijkt te worden. Hoe kunnen we vanuit die eenvoud onze organisaties robuust, wendbaar en, waarom ook niet, plezierig maken om in te werken?

Verwacht geen complexe modellen, wel een set rollen en vaardigheden waarmee je het volle potentieel uit jezelf en je team kan halen. We gaan ervaringsgericht aan de slag met de drie basisrollen van een leidinggevende: leiden, organiseren en ondernemen. We gaan verder dan het standaard trainen van vaardigheden: door de interactie en de dagdagelijkse toepassing wordt dit niet alleen een leertraject als leidinggevende, maar ook als mens. Hoe kan je leidinggeven op een manier die zodanig bij je past dat je er plezier aan beleeft?

Mogelijks zal je zaken herkennen die je onbewust al toepast, evengoed begin je in te zien waardoor datgene wat je al jaren doet, ook echt werkt. Met deze training komen we tot de essentie. De rollen en vaardigheden die we belichten zijn de kern van leidinggeven. Als je deze achterwege laat, wordt leidinggeven glad ijs, zelfs voor ervaren managers. Wat je ook toepast, welke complexe methodiek je ook tevoorschijn haalt, de werkzame elementen vind je in deze training terug.

De handvaten en inzichten uit deze training zijn onmiddellijk inzetbaar in de praktijk: al tijdens de training ben je een meerwaarde voor de organisatie waarin je werkt.

Een vertaling van Inspirerend Coachen naar leidinggeven

Wat is het verschil met de vijfdaagse basistraining Inspirerend Coachen? Beide trainingen focussen op andere rollen: in deze training ligt het accent op de leidende, organiserende en ondernemende rol, terwijl de basistraining Inspirerend Coachen focust op de coachende rol. Waar de eerste drie rollen onlosmakelijk verbonden zijn aan leidinggeven, is de coachende rol er een die een leidinggevende kan, maar niet per se hoeft op te nemen. In die zin zijn beide trainingen complementair.

Programma

LEIDEN: het juiste doen

 • We zoomen in op de rollen van een leidinggevende. Wat is leidinggeven precies? Wat wordt er precies verwacht van jou als leidinggevende? Wat is het verschil met coachen?
 • Via een heldere structuur naar effectieve delegatie. Hoe kan je minder adviseren en meer delegeren? Hoe zorg je ervoor dat de aap niet telkens op jouw schouder komt te zitten?
 • Leiden met lef
  • Concrete exploratie als hefboom voor een duidelijk doel. Hoe zet je een helder doel voorop op een manier dat je je team meekrijgt?
  • B-SMART formulering van een doel: hoe belicht je ook de belevingskant van het doel?
  • Een dynamisch doel: hoe hanteer je de dynamiek in je organisatie zonder in een praatmoeras te verzanden?
  • Hoe krijg je mensen mee als je een doel van bovenaf opgelegd krijgt? Wat met je eigen onmacht? En hoe ga je om met weerstand tegen een nieuw doel?

Leiden met lef: je eerste rol als leidinggevende.

ORGANISEREN: het juist doen

 • Een helder kader als hefboom voor gezonde delegatie. Hoe kan je delegeren zonder dat je aan kwaliteit inboet?
 • Dynamisch opvolgen
  • De essentie van opvolgen: bekrachtigen en bijsturen. Hoe kan je laagdrempelig en efficiënt opvolgen?
  • Het kader helder houden: hoe stuur je bij zonder in de welles-nietes te belanden? Hoe kan je bijsturen en tegelijk de relatie versterken?
  • Waardeer de wandelgangen: hoe blijf je uit de go-between als leidinggevende? Hoe kan je zelf ook feedback uitlokken?
  • Het lef om andere meningen te verwelkomen. Hoe creëer je een meningsverschiluitnodigend klimaat? Hoe ga je om met conflict? Wat als jullie er niet uit geraken?
 • Organiseren in zelfsturende teams: noodzaak of betutteling?

De vraag is niet of je doortastend moet zijn, wel hoe je doortastend kan zijn.

ONDERNEMEN: het slim doen

 • Ondernemen brengt zuurstof in je organisatie. Hoe kan je het kader verruimen? Hoe kan je resources binnen je organisatie aanboren en inzetten?
 • Inspireren als krachtbrondetector binnen je organisatie. Hoe kan je hulpbronnen blootleggen zonder dat het gekunsteld wordt? Welke instrumenten hanteren bij het aanspreken van interne resources?
 • Het lef om medewerkers uit te dagen. Hoe stimuleer je medewerkers om de beschikbare hulpbronnen effectief in te zetten? Hoe daag je hen uit om écht verantwoordelijkheid te nemen? Ondersteuning als hefboom op gezond uit te dagen.

Hoe meer je als leidinggevende intern onderneemt, hoe groter de kans dat je team vleugels krijgt.

Het lef om achterover te leunen

 • Het lef om ruimte te geven aan wat er te voelen valt.
  • Hoe ga je om met onzekerheid, kwaadheid, ergernis?
  • Wat met je eigen gevoelens? Hoe hanteer je je eigen frustratie, hoe kan je je eigen gevoelens toelaten en er toch staan als leidinggevende?
 • Jij als leidinggevende: welke leidinggevende wil je zijn? Hoe ga je om met je eigen overtuigingen als leidinggevende? Is er een balans tussen leidinggeven en genieten?
 • Hoe kan je ontspannen in wat er zich aandient? In hoe jij het aanpakt als leidinggevende? Hoe ga je om met je eigen spanning en ongemak?

Doen door niets te doen.

Didactiek

 • Leidinggeven leer je al doende: dit is een ervaringsgerichte opleiding, waar je vanaf dag één tal van oefenkansen en concrete feedback krijgt. Leidinggeven is immers een praktijkvak. Zowel inhoudelijk als qua didactiek is onze aanpak wetenschappelijk onderbouwd zodanig dat je binnen de beschikbare tijd maximaal leert.
 • We duiken in jouw dagdagelijkse werkcontext en werken daarbij met reële thema’s, niet met rollenspelen. De concrete vragen en werksituaties van jou en de andere deelnemers vormen het uitgangspunt en de leidraad voor de opleiding. Zo leer je niet alleen van de trainers, maar ook van andere leidinggevenden.
 • De trainingsdagen worden gespreid in de tijd zodat de verworven inzichten geïntegreerd en geoefend kunnen worden in de praktijk. Dag 4 wordt opgevat als een terugkomdag, waarbij we na een wat langere periode terug samenkomen met de groep. We reiken extra handvaten aan, wisselen uit over de eigen ervaringen en gaan verder dooroefenen.
 • We werken bewust met kleine groepen (max. 12) en zetten stevig in op interactie tijdens de training. Op die manier volg je een gepersonaliseerd leerproces waarbij je ondersteund wordt door zowel trainers als deelnemers. Zo leer je niet alleen als leidinggevende, maar ook als mens.

Trainingsmateriaal

We baseren ons in deze training op het boek Leidinggeven yes you can: het lef om het simpel te houden (Ans Mouton) en Inspirerend Coachen: de kunst van dynamisch en uitdagend communiceren (Jef Clement). Daarnaast ontvangen deelnemers een brochure die hen verder stretcht in hun reflectie en leerproces.

Trainers

Ervaring, professionaliteit en zorgzaamheid: we hebben zelf dagdagelijks in de leidinggevende praktijk gestaan en steunen als gecertificeerd trainer en coach van leidinggevenden op jarenlange ervaring in verschillende organisaties en bedrijven. De trainingen en de inhoud zijn doorleefd dankzij onze expertise binnen een diverse waaier aan sectoren: technologie, retail, automotive, IT, zorg en overheidsbedrijven, onderwijs, ngo’s, HR en financiële dienstverleners, productiebedrijven, ... We houden ervan om mensen te begeleiden in het wat meer zichzelf mogen zijn. Tegelijk blijven ook wij dagdagelijks leren in het boeiende thema dat leidinggeven is.

Prijs

Prijs voor de vier opleidingsdagen 2750 €, inclusief het boek Leidinggeven: yes you can, documentatie en catering (de hele dag drank en versnaperingen, lunch en drank bij lunch), exclusief 21% btw.

Aanvraag mogelijk voor de KMO Portefeuille (thema Bedrijfsstrategie). Contacteer ons voor meer info over mogelijke subsidies. 

Meer info en inschrijven